Działalność samorządowa
Motto
"Lecz to nie skarga, Panie, spraw jeno w bliskim cudzie,
iżby mnie zrozumieli ci dobrzy, cisi ludzie
"
 Julian Tuwim ("Chrystus")
2010
tomasz bobin franek zubrzycki ii
W kadencji 2010-2014

-Radny Rady Powiatu Sławieńskiego
-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie

Szczególna satysfakcja z osobistego zaangażowania w :

-wsparcie działań na rzecz remontu statku m/t "Franek Zubrzycki II" ZSM w Darłowie
  W kadencji 2006-2010  

  - delegat Darłowa do Związku Miast i Gmin Morskich
  - członek Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Morskich z     siedzibą w Gdańsku

Szczególna satysfakcja z osobistego zaangażowania w :

  - organizacja w Darłowie XXXII Walnego Zebrania Delegatów     ZMiGM (15-16.11.2007r)
  - organizacja w Darłowie VIII edycji finału młodzieżowego     konkursu literackiego "Morze w kulturze mojego regionu"     (20-21.10.2008r)
  - organizacja w Darłowie eliminacji terytorialnych turnieju     piłkarskiego ZMiGM "EURO-SEA 2009" (18.04.2009)
  - organizacja w Darłowie konferencji nt.: "Europejska sieć     ekologiczna NATURA 2000 w procesie długofalowego rozwoju     gmin nadmorskich Polski (17-18.09.2009)
Gdańsk - Zielona Brama
Szynobus na linii Sławno - Darłowo
"Galeria Morska" na falochronie wschodnim portu w darłowie
Droga Krajowa KARWICE-DARŁOWO
W kadencji 2002-2006

-radny Rady Powiatu Sławieńskiego
-wicestarosta (od 19.11.2002r.)
-od 11.04.2003r Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

Szczególna satysfakcja z osobistego zaangażowania w :

-powołanie Konwentu Samorządu Powiatu Sławieńskiego
-opracowanie strategii modernizacji dróg Powiatu Sławieńskiego
na lata 2003 - 2017
-nawiązanie współpracy partnerskiej Powiatu Sławieńskiego z Powiatem Kłodzkim
-otwarcie w Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie stałej ekspozycji poświęconej okrętowi Marynarki Wojennej RP "ORP DARŁOWO" oraz "SALONU ŁOSOSIA" w NAUTINEUM (Muzeum Morza)
-organizacja w Darłowie XX Jubileuszowego Sejmiku Morskiego
(17-18.06.2004r)
-reaktywowanie z dniem 20.06.2005r osobowego połączenia kolejowego na linii Sławno - Darłowo oraz od 01.01.2006r ruchu towarowego
-utworzenie 25.06.2005r "Galerii Morskiej" na falochronie wschodnim portu w Darłowie
-nadanie z dniem 01.01.2006r drodze KARWICE-DARŁOWO kategorii drogi krajowej
  W kadencji 1998-2002  

  - radny Rady Powiatu Sławieńskiego - przewodniczący Komisji     Gospodarczej
  - delegat Darłowa do Związku Miast i Gmin Morskich - członek     zarządu
  - członek Zespołu ds. infrastruktury Technicznej Komisji Wspólnej     Rządu i Samorządu Terytorialnego

Szczególna satysfakcja z osobistego zaangażowania w :

  - tworzenie podstaw administracji powiatowej
  - pozyskaniu środków finansowych na remont linii kolejowej     Sławno-Darłowo
  - modernizację głównego ciągu pieszego na terenie Darłówka     Zachodniego

Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie
Ciąg pieszy w Darłówku Zachodnim
Oczyszczalnia ścieków pod Darłowem
Port w Darłowku
  W kadencji 1994-1998  

- radny Rady Miasta Darłowo - wiceprzewodniczący rady
- Przewodniczący DoraĽnej Komisji ds. Portu Darłowo
- Delegat Darłowa do Związku Miast i Gmin Morskich

Szczególna satysfakcja z osobistego zaangażowania w :

- rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków w Darłowie
- zmianę granic Portu Darłowo
- rozpoczęcie prac związanych z komunalizacją Portu Darłowo
  i rozszerzeniem uprawnień morskiego przejścia granicznego
- przyznanie miastu Darłowo organizacji Centralnych Obchodów Dni
  Morza na 1999r. (po raz pierwszy w historii miasta)
- reaktywowanie współpracy miasta z załogą okrętu MW ORP
  "Darłowo"