KTA 'ALBATROS'
 
Turystyka odgrywa szczególną rolę w pracy społecznej. Stała się również wielkim hobby. Początki to rok 1978 w Kole nr 20 PTTK w Brzegu. W latach 1979-1983 prezes Klubu Turystyki Pieszej "AZYMUT", a w latach 1982-83 v-ce Prezes Oddziału Wojskowego PTTK w Jeleniej Górze. W latach 1985-89 przewodniczący Komisji Imprez na Orientację a w latach 1989-1991 v-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Koszalinie. W latach 1989-1993 członek Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. 1998-99 v-ce Prezes Zarządu Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni. Odznaczony "Złotą Honorową Odznaką PTTK" oraz odznaką "25 lat w PTTK" i "Zasłużony za pracę wśród młodzieży". Najdłużej - bo od 1984r do 2002r - Prezes Koła Turystyki Aktywnej "ALBATROS" przy Klubie Garnizonowym w Darłowie, którego historię warto odnotować.
Był rok 1972. W garnizonie lotników morskich wzrastało zainteresowanie aktywną formą wypoczynku. Zaistniała potrzeba utworzenia organizacji , która by skupiła i pokierowała grupą animatorów turystyki. Tak więc, w porozumieniu z miejscowym i marynarskim oddziałem PTTK, utworzono Wojskowe Koło PTTK "ALBATROS"- przy Klubie Garnizonowym w Darłowie. Pierwszym prezesem wybrano Zbigniewa TASSA (pełnił funkcję w latach 1972-1976).
Z czasem zaczęto organizować własne imprezy, adresowane do marynarzy i mieszkańców garnizonu. Koło zaczęło być zauważane w środowisku. Przyczyniły się do tego m.in. udane imprezy turystyczne, współorganizacja obchodów Dni Morza, czy też popularnego Turystycznego Zlotu Motorowego "DO MORZA" w czerwcu 1974r.
W dalszej działalności funkcje prezesa Koła kolejno pełnili: Zygmunt THIEDE (1976-1978), Leon BILIŃSKI (1978-1980), Jan DUNAT (1980-1983), Andrzej HAŁASA (1983-1984).
Przełomowym rokiem w działalności Koła był rok 1984. Przypływ sporego grona młodej kadry do garnizonu wniósł wiele nowych pomysłów. Postawiono na młodych i okazało się bardzo szybko, ze był to przysłowiowy "strzał w dziesiątkę".
Prezesem Koła został wybrany Tomasz BOBIN (funkcję tę pełnił do 2002r, z roczną przerwą w 1986r, kiedy to prezesem był Piotr GOZDOWSKI), poprzednio piastujący funkcję wiceprezesa Oddziału Wojskowego PTTK w Jeleniej Górze. Młody zarząd znalazł wspólny język i w krótkim czasie pozyskał liczną rzesze zwolenników turystyki. Liczba członków koła zwiększyła się trzykrotnie.
W kolejnych latach WK "ALBATROS" zaliczane jest do przodujących ogniw Oddziału PTTK Marynarki Wojennej. Członkowie Koła pełnią rozliczne funkcje społeczne w różnych instancjach PTTK (oddział miejski, zarząd wojewódzki). W 1986r Tomasz BOBIN zostaje członkiem Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.
Stałą pozycją w kalendarzu imprez Koła jest organizowany corocznie Nadmorski Rajd na Orientację "BUSOLKA". Cykliczną imprezą stały się również Zawody na Orientację "AZYMUT", rozgrywane w formie memoriału imieniem nieodżałowanego działacza komandora Romana STEFANISZYNA. Szereg imprez organizowano dostosowując się do potrzeb środowiska. Dużą popularnością cieszyły się wycieczki autokarowe, takie jak "KARKONOSZE-86", "KOTLINA KŁODZKA-92", "SUDETY-93" czy też "BESKID ŻYWIECKI-94".W latach 1988-1990 Koło organizowało Krajoznawcze Młodzieżowe Szkoły Turystyki, dla dzieci z całej Polski, w formie wypoczynku wakacyjnego. Inne cykliczne już imprezy to zawody na orientację "ORIENTEERING", Rajd Rowerowy "RAMA" (organizowany z okazji Dnia Dziecka) jak również liczne festyny rekreacyjne z okazji różnego rodzaju świąt państwowych i resortowych. Darłowskim działaczom powierzano organizację szeregu imprez o znaczeniu ogólnopolskim, a w tym m.in. Akademickie Mistrzostwa Polski w Marszach na Orientację "MATNIA" (1990), Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK (1988), Obchody XXX-lecia PTTK w Marynarce Wojennej (1992) czy też "MAR-WOJ-TUR-INO" (1998 z okazji 80-lecia Marynarki Wojennej). Największym wyzwaniem dla działaczy Koła- i jednocześnie wyróżnieniem- była organizacja jubileuszowego XXV Centralnego Zlotu Aktywu
Turystycznego Wojska Polskiego "BAŁTYK-96" (Darłowo 3-7 września 1996).
Aktualnie bez wątpienia najprężniejszą sekcją Koła jest sekcja imprez na orientację. W 1994 roku Tomasz BOBIN i Marian ŻMUDA opracowali pierwszą ( w byłym województwie koszalińskim) typową mapę do imprez na orientację. Mapa ta służy miłośnikom tej formy turystyki do dnia dzisiejszego. Na rekreację działacze "ALBATROSA" mają różne pomysły. Jedną z ciekawszych imprez był Międzynarodowy Zlot Pilotów Latawców (lipiec 2001).
W uznaniu zasług na niwie turystyki i krajoznawstwa 7 paĽdziernika 1992r Wojskowe Koło PTTK "ALBATROS" uhonorowane zostało Złotą Honorową Odznaką PTTK.
Oprócz organizacji członkowie cyklicznie uczestniczą w imprezach organizowanych przez inne ogniwa. Często można ich spotkać na Centralnych Zlotach Aktywu Turystycznego Wojska Polskiego, Rajdach Górskich w Bieszczadach czy Sudetach i innych imprezach o szerokiej gamie turystyki kwalifikowanej. Nie brakuje również "Albatrosów" poza granicami kraju. W dokumentowanej w trzech tomach kronice Koła można ich zobaczyć w Niemczech, w Republice Czeskiej, na Ukrainie, na Litwie i nawet w Danii.
Koło prowadzi długoletnią współpracę z załogą okrętu Marynarki Wojennej ORP "DARŁOWO", polegającą głównie na kultywowaniu historii i morskich tradycji.
Mówiąc o aktywistach Koła nie można pominąć takich postaci jak: Jan OLIK, Jacek SŁOMIŃSKI, Tadeusz PIETKIEWICZ, Leszek GRZECHOWIAK, Józef SIKORA, Henryk SELKE, Fabian SZYMAŃSKI, Jan PAPIEROWSKI, Irena DUDAK, Marek WOSZCZYK, Sylwester CHOMA, Zbigniew SUCHODOLSKI, Andrzej WOJTENKO czy też Adam SUBICKI. W życiu istotnym elementem jest szczęście. A takie "ALBATROSA" nigdy nie opuszczało. Zawsze w tym mieście była atmosfera sprzyjająca takiej działalności i również wszyscy dowódcy Garnizonu byli zwolennikami tego ruchu.
W ciągu 35 lat działalności na imprezach "ALBATROSA" bawiło ok. 25 tysięcy turystów.
Istotnym dniem w historii zorganizowanej turystyki w Garnizonie Darłowo jest data 22 lutego 1999 roku. Wówczas to działacze Koła podjęli decyzję o zmianie formuły organizacyjnej. Dotychczasowe struktury przeformowano na Koło Turystyki Aktywnej "ALBATROS". Koło rozpoczęło działalność na zasadzie koła zainteresowań przy Klubie Garnizonowym. Sytuację wymusiły realia życia codziennego, czyli ogólna niechęć zrzeszania się w jakiekolwiek struktury jak również płacenia nawet symbolicznych składek. Z drugiej strony działaczom pozwoliło to wyzbyć się tak nie lubianej biurokracji. Kolejne lata ze wszech stron potwierdziły słuszność tej decyzji. Imprezy adresowane są przede wszystkim do środowiska wojskowego i młodzieży darłowskich szkół. Są wynikiem głównie zapotrzebowania na daną formę spędzenia czasu wolnego. W latach 2002-2003 funkcję prezesa pełnił Piotr GOZDOWSKI.
W roku 2003 "stary" ALBATROS przejął Zbigniew SUCHODOLSKI. Koło powróciło do struktur PTTK w ramach oddziału PTTK Marynarki Wojennej. Nowy prezes znalazł wsparcie w takich działaczach jak Marek WOSZCZYK, Roman OKONIEWSKI, Zbigniew OLSZEWSKI i Jan TETZLAFF. Zespół ten z sukcesem kontynuuje chlubne tradycje ruchu turystycznego w garnizonie.
O tym, co się w "ALBATROSIE" zrobiło i czyni nadal można by mówić wiele. Nie w tym jednak rzecz. Ważne jest, że spełnia pokładane w nim nadzieje, oczekiwania i zaspokaja potrzeby własnego środowiska w zakresie turystycznego wypoczynku.


Azymut 1984r. Busolka 1984r. ZnO Rodzin Wojskowych 1986r.
 
Azymut 1988r. Busolka 1989r. Kotlina Kłodzka 1992r.
 
CZAT WP Darłowo 1995r. CZAT WP Suwalszczyzna 1997r "Bacówka" 1998r.
 
Festyn PTTK Gdynia 2001r. Bal turysty 2001r. Azymut 2001r.