Klub Turystyki Pieszej 'AZYMUT'


     „AZYMUT” powołano do życia 27 września 1979 roku przy 1 kompanii podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. Klub został zarejestrowany jako ogniwo Oddziału Wojskowego PTTK w Jeleniej Górze.
W skład klubu wchodziło pięć sekcji:
- turystyki pieszej nizinnej
- turystyki górskiej
- imprez na orientację
- ochrony przyrody i zabytków kultury
- fotograficzna
Skład Samorządu Klubu tworzyli:
  • Opiekun Klubu - ppor Andrzej KACZYŃSKI
  • Prezes - pchor. Tomasz BOBIN
  • Sekretarz - pchor. Antoni DUDA
  • Skarbnik - pchor. Tadeusz GARDZIEJEWSKI
  • Członek - pchor. Wiesław MELLER
  • Członek - pchor. Sławomir MAŁEK
     Klub zrzeszał 52 członków. Można było ich spotkać przez okres 4 lat praktycznie w całej Polsce, głównie w terenach górskich. Organizowali wiele własnych ciekawych imprez. Sztandarowym przedsięwzięciem był organizowany w latach 1981-1983 Złaz i Marsze na Orientację „GUMIOKI”. Działalność Klubu ustała w sierpniu 1983r po promocji jego członków, których w następnych latach można było spotkać na wielu szlakach turystycznych.


Poznajemy region 1980r. Góry Izeskie 1980r. Skalne Grzyby 1980r.
 
Beskidy 1980r. Zebranie koła 1981. Rajd Powstańców Śląskich 1981r.
 
Beskidy 1981r. Mistrzostwa Uczelni WP 1981r. Bieszczady 1981r.